Pro Storitve


Loading Quotes...

Nagradna igra: "Tankaj Đabe"
(zaključena)

Kje in kdaj je nagradna igra potekala

Nagradna igra se je izvajala po večjih trgovskih centrih širom Slovenije pod enotnim imenom TANKAJ ĐŽABE.

Pogoji za sodelovanje

Sodelovali so lahko vsi državljani Republike Slovenije (fizične osebe), ki so dopolnili 16 let. V nagradni igri niso smeli sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani. S sodelovanjem v nagradni igri se je štelo, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. Udeleženci so sodelovali tako, da so v celoti izpolnili in v času trajanja nagradne igre na promocijskem pultu oddali pravilno izpolnjen nagradni letak. Število sodelovanj v nagradni igri ni bilo omejeno, vendar je vsak posameznik lahko bil v igri le enkrat izžreban in dobi le eno izmed nagrad.

Potek nagradne igre

Udeleženci so lahko v nagradni igri “Tankaj Đabe” sodelovali od 1.10.2018 do 31.1.2019. Za sodelovanje v nagradni igri je bilo potrebno čitljivo izpolniti nagradni letak, ki ga je udeleženec dobil pri promotorjih nagradne igre ali na promocijskem pultu. Nagradni letak za sodelovanje v nagradni igri je bil na voljo v dveh različicah, ki sta se razlikovali le v napisu v zgornjem delu prve strani letaka (beseda “đabe” je bila na drugi različici letaka nadomeščena z “za 300 €”). Obe različici letaka sta bili namenjeni za sodelovanje v eni in isti nagradni igri (t.j. “Tankaj Đabe”). Ročno in čitljivo izpolnjen letak v katerikoli izmed obeh različic je moral vsebovati vse potrebne informacije, da se je lahko uvrstil v žrebanje, vključno z datumom ter podpisom udeleženca. Udeleženci so morali letak oddati na promocijskem pultu.

Nagrada, žrebanje in prevzem

Izmed udeležencev, ki so skladno s temi splošnimi pogoji pravilno sodelovali v nagradni igri “TANKAJ DŽABE!”, je organizator izžrebal 4 različne nagrajence, ki so prejeli vsak svoj veljavni darilni bon v vrednosti 300,00 EUR, unovčljiv pri družbi PETROL d.d. Pravice iz podarjenih darilnih bonov so izžrebani nagrajenci lahko koristili skladno s Splošnimi pravili poslovanja z darilnimi boni, ki so javno objavljena na spletni strani družbe PETROL d.d. (http://www.petrol.si/sites/www.petrol.si/files/attachment/splosni_pogoji_poslovanja_z_darilnimi_boni_2018-05-25_gdpr.pdf).
Žrebanje se je vršilo v prostorih podjetja PRO STORITVE in sicer: 5.11.2018, 5.12.2018, 7.1.2019, ter 5.2.2019.

Organizator nagradne igre “TANKAJ DŽABE!” se je zavezal, da je na zahtevo posameznega izžrebanega nagrajenca slednjemu namesto darilnega bona družbe PETROL d.d. v vrednosti 300,00 EUR kot nagrado izročil denarni znesek v višini 300,00 EUR. V tem primeru je organizator denarni znesek nakazal na nagrajenčev bančni račun v 8 dneh od prejema zahteve nagrajenca. V kolikor se je nagrajenec odločil za to nagrado, nagrajenec po prejemu denarnega zneska od organizatorja nagradne igre ni bil več upravičen do prejema darilnega bona družbe PETROL d.d.

Pravila in splošni pogoji sodelovanja

Pojasnilo udeležencem, Tankaj džabe, Triglav 20 EUR

Z Triglav – darilna kartica Petrol

Petrol darilna kartica splošni pogoji

Nagradni letak Tankaj Dđabe

Nagradni letak Tankaj za 300

Obvestilo, Tankaj đabe

Žrebanje 5.11.2018: notarski zapisnik

Žrebanje 5.12.2018: notarski  zapisnik

Žrebanje 7.1.2019: notarski zapisnik

Žrebanje 5.2.2019: notarski zapisnik