Nagradna igra: Tankaj Đabe
(zaključena)

Kje in kdaj bo nagradna igra potekala

Nagradna igra se izvaja po večjih trgovskih centrih širom Slovenije pod enotnim imenom TANKAJ ĐABE.

Pogoji za sodelovanje

Sodelujejo lahko vsi državljani Republike Slovenije (fizične osebe), ki so dopolnili 16 let. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. Udeleženci sodelujejo tako, da v celoti izpolnijo in v času trajanja nagradne igre na promocijskem pultu oddajo pravilno izpolnjen nagradni letak. Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, vendar je vsak posameznik lahko v igri le enkrat izžreban in dobi le eno izmed nagrad.

Potek nagradne igre

Udeleženci lahko v nagradni igri “Tankaj Đabe” sodelujejo od 1.10.2018 do 31.1.2019. Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno čitljivo izpolniti nagradni letak, ki ga udeleženci dobijo pri promotorjih nagradne igre ali na promocijskem pultu. Nagradni letak za sodelovanje v nagradni igri je na voljo v dveh različicah, ki se razlikujeta le v napisu v zgornjem delu prve strani letaka (beseda “đabe” je na drugi različici letaka nadomeščena z “za 300 €”). Obe različici letaka sta namenjeni za sodelovanje v eni in isti nagradni igri (t.j. “Tankaj Đabe”). Ročno in čitljivo izpolnjen letak v katerikoli izmed obeh različic mora vsebovati vse potrebne informacije, da se lahko uvrsti v žrebanje, vključno z datumom ter podpisom udeleženca. Udeleženci morajo letak oddati na promocijskem pultu. Grafike na organizatorjevem promocijskem materialu (npr. napis na pultu, majicah) so tako kot letaki lahko v dveh različicah (razlika le v napisu, t.j. bodisi “đabe” bodisi “za 300 €”), vendar obe različici predstavljata eno in isto nagradno igro, t.j. nagradno igro “Tankaj Đabe”.

Nagrada, žrebanje in prevzem

Izmed udeležencev, ki bodo skladno s temi splošnimi pogoji pravilno sodelovali v nagradni igri “TANKAJ DŽABE!”, bo organizator izžrebal 4 (z besedo: štiri) različne nagrajence, ki bodo prejeli vsak svoj veljavni darilni bon v vrednosti 300,00 EUR (z besedo: tristo 00/100 EUR), unovčljiv pri družbi PETROL d.d. Pravice iz podarjenih darilnih bonov (unovčenje, prenos, trajanje darilnih bonov ipd.) bodo izžrebani nagrajenci lahko koristili skladno s Splošnimi pravili poslovanja z darilnimi boni, ki so javno objavljena na spletni strani družbe PETROL d.d. (http://www.petrol.si/sites/www.petrol.si/files/attachment/splosni_pogoji_poslovanja_z_darilnimi_boni_2018-05-25_gdpr.pdf).

Organizator nagradne igre “TANKAJ DŽABE!” se zavezuje, da bo na zahtevo posameznega izžrebanega nagrajenca slednjemu namesto darilnega bona družbe PETROL d.d. v vrednosti 300,00 EUR (z besedo: tristo 00/100 EUR) kot nagrado izročil denarni znesek v višini 300,00 EUR (z besedo: tristo 00/100 EUR). V tem primeru bo organizator denarni znesek nakazal na nagrajenčev bančni račun v 8 dneh od prejema zahteve nagrajenca. V kolikor se nagrajenec odloči za to nagrado, nagrajenec po prejemu denarnega zneska od organizatorja nagradne igre ni več upravičen do prejema darilnega bona družbe PETROL d.d.

Žrebanje se bo vršilo v prostorih podjetja PRO STORITVE in sicer: 5.11.2018, 5.12.2018, 7.1.2019, ter 5.2.2019.

Pravila in splošni pogoji sodelovanja

Pojasnila k nagradni igri:

Pojasnilo udeležencem, Tankaj džabe, Triglav 20 EUR

Z Triglav – darilna kartica Petrol

Petrol darilna kartica splošni pogoji

Nagradni letak Tankaj Dđabe.

Nagradni letak Tankaj za 300. 

Obvestilo, Tankaj đabe

Žrebanje 5.11.2018

Žrebanje 5.12.2018

Žrebanje 7.1.2019

Žrebanje 5.2.2019

Nagrajenci:

Nagrajenec 5.12.2018

Nagrajenec 7.1.2019

Nagrajenka 5.2.2019