Pro Storitve


Loading Quotes...

Nagradna igra “Kaj bi z jurja”
(zaključena)

Kje in kdaj je nagradna igra potekala

Nagradna igra se je izvajala po večjih trgovskih centrih širom Slovenije pod enotnim imenom KAJ BI Z JURJA?

Pogoji za sodelovanje

Sodelovali so lahko vsi polnoletni državljani Republike Slovenije (fizične osebe), razen tistih, ki so zaposleni pri organizatorju te nagradne igre.
Udeleženci so sodelovali tako, da so v celoti izpolnili in v času trajanja nagradne igre na promocijskem pultu oddali pravilno izpolnjen nagradni letak. Število sodelovanj v nagradni igri ni bilo omejeno, vendar je vsak posameznik lahko bil v igri le enkrat izžreban in dobil le eno izmed nagrad.

Potek nagradne igre

Udeleženci so lahko v nagradni igri sodelovali od 27.1. do 31.5.2018. Udeleženci so za sodelovanje v nagradni igri potrebovali nagradni letak, ki so ga dobili pri promotorjih nagradne igre ali na promocijskem pultu. Ročno in čitljivo izpolnjen letak je moral vsebovati vse potrebne informacije, da se je lahko uvrstil na žrebanje, vključno z datumom ter podpisom. Udeleženci so morali letak oddati na promocijskem pultu, od 27.1. do 31.5.2018 na promocijskem mestu.

Nagrada, žrebanje in prevzem

Ob koncu nagradne igre so bile izžrebane 3 osebe, ki so prejele jurja (1.000 eur gotovine).
Žrebanje se je vršilo v prostorih podjetja PRO STORITVE, po zaključku nagradne igre, v prvem tednu meseca junija 2018. Organizator si je pridržal pravico, da nagrade ne podeli, kadar se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca in/ali kadar se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, zapisanih v teh pravilih ali na splošno nasprotuje tem pravilom.
Najkasneje v 7 (sedmih) dneh po žrebanju je bil nagrajenec obveščen s sporočilom ter osebno. Prenos nagrad na tretjo osebo ni bil možen. Rezultati nagradnega žrebanja so končni. Pritožba na rezultate ni mogoča. Nagrad ni bilo mogoče zamenjati ali jih prenesti na osebe izven izžrebanega gospodinjstva. Ob prevzemu nagrade je bil nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade. S sodelovanjem v tej nagradni igri je nagrajenec samodejno dovolil, da se njegovo ime in priimek brezplačno objavi na spletni strani organizatorja nagradne igre, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

Pravila in pogoji sodelovanja  – Kaj bi z jurja 2018

Nagradni letak: Kaj bi z jurja

Žrebanje 14.6.2018: Notarski zapisnik