Pro Storitve


Loading Quotes...

Nagradna igra “Adijo, položnice!”
(zaključena)

Kje in kdaj je nagradna igra potekala

Nagradna igra se je izvajala po večjih trgovskih centrih širom Slovenije pod enotnim imenom ADIJO, POLOŽNICE!

Pogoji za sodelovanje

Sodelovali so lahko vsi državljani Republike Slovenije (fizične osebe), ki so dopolnili 16 let. V nagradni igri niso smeli sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani. S sodelovanjem v nagradni igri se je štelo, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. Udeleženci so sodelovali tako, da so v celoti izpolnili in v času trajanja nagradne igre na promocijskem pultu oddali pravilno izpolnjen nagradni letak. Število sodelovanj v nagradni igri ni bilo omejeno, vendar je vsak posameznik lahko bil le enkrat izžreban in dobil le eno izmed nagrad. Če bi bil udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, bi prejel tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

Potek nagradne igre

Udeleženec je lahko v nagradni igri sodeloval od 1.6.2018 do 30.9.2018. Udeleženci so za sodelovanje v nagradni igri potrebovali nagradni letak, ki so ga lahko dobijo pri promotorjih nagradne igre ali na promocijskem pultu. Ročno in čitljivo izpolnjen letak je moral vsebovati vse potrebne informacije, da se je lahko uvrstil v žrebanje, vključno z datumom ter podpisom. Udeleženci so morali letak oddati na promocijskem pultu, ki je bil od 1.6.2018 do 30.9.2018 nameščen na promocijskih mestih po celi Sloveniji.

Nagrada, žrebanje in prevzem

Po koncu vsakega meseca (junija 2018, julija 2018, avgusta 2018 in septembra 2018) smo izžrebali po 1 (eno) osebo, ki smo ji krili stroške mesečnih položnic njenega gospodinjstva, vendar vsakič največ do višine 500,00 €. Izžrebana oseba je morala v treh dneh od poziva organizatorja organizatorju predložiti fotokopije mesečnih položnic svojega gospodinjstva, ki jih je prejela v preteklem mesecu. Če izžrebana oseba v treh dneh po datumu poslanega poziva ne bi predložila potrebnih podatkov, bi izgubila pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.
Žrebanje se je vršilo v prostorih podjetja PRO STORITVE in sicer: 3. 7. 2018, 3. 8. 2018, 3. 9. 2018, 3. 10. 2018 Organizator si je pridržal pravico, da nagrade ne podeli, kadar:
– se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca,
– se ugotovi, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja v nagradni igri,
– je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri.
Najkasneje v 7 (sedmih) dneh po žrebanju je bil nagrajenec obveščen s sporočilom ter osebno. Prenos nagrad na tretjo osebo ni bil možen. Rezultati nagradnega žrebanja so končni. Pritožba na rezultate ni mogoča. Nagrad ni bilo mogoče zamenjati ali jih prenesti na osebe izven izžrebanega gospodinjstva. Ob prevzemu nagrade je bil nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade. S sodelovanjem v tej nagradni igri je nagrajenec samodejno dovolil, da se njegovo ime in priimek brezplačno objavi na spletni strani organizatorja nagradne igre, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

Pravila in pogoji sodelovanja – Adijo položnice

Nagradni letak

Žrebanje 11.07.2018: notarski zapisnik

Žrebanje 09.08.2018: notarski zapisnik

Žrebanje 03.09.2018: notarski zapisnik

Žrebanje 02.10.2018: notarski zapisnik