Nagradna igra:
Bi znali zapraviti 1000 EUR v 30 min?

Kje in kdaj bo nagradna igra potekala

Nagradna igra se izvaja po večjih trgovskih centrih širom Slovenije pod enotnim imenom “Bi znali zapraviti 1000 EUR v 30 min?”.

Pogoji za sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so dopolnile najmanj 16 let starosti (udeleženci). V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani. Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da v celoti izpolnijo nagradni letak organizatorja in ga nato v času trajanja nagradne igre na promocijskem pultu izročijo delavcu organizatorja te nagradne igre. Število sodelovanj (oddanih izpolnjenih nagradnih letakov) v nagradni igri ni omejeno, vendar je vsak posameznik lahko v nagradni igri veljavno izžreban le enkrat in lahko prejme le eno nagrado.

Potek nagradne igre

Nagradna igra poteka od 1.2.2019 do 31.5.2019. Organizator bo pri žrebanju nagrad kot veljavne
upošteval le tiste pravilno, čitljivo in popolno izpolnjene nagradne letake, ki jih bodo udeleženci nagradne igre osebno oddali promotorjem organizatorja ob promocijskih pultih v obdobju trajanja nagradne igre. Udeleženci za sodelovanje v nagradni igri potrebujejo nagradni letak, ki ga lahko prejmejo pri promotorjih nagradne igre ob promocijskih pultih na kraju, kjer bo organizator izvajal promocije. Na nagradni letak, morajo udeleženci ročno in čitljivo napisati vse zahtevane podatke, kot je razvidno iz samega letaka, vključno z datumom ter podpisom udeleženca. Udeleženci lahko letak oddajo le promotorjem organizatorja ob promocijskih pultih, ki bodo v času trajanja nagradne igre nameščeni na promocijskih mestih (trgovskih središčih) po vsej Sloveniji.
 
Nagrada, žrebanje in prevzem

Nagrado v nagradni igri “Bi znali zapraviti 1000 EUR v 30 minutah?” predstavlja zaveza organizatorja, da bo nagrajencem skladno s temi splošnimi pogoji plačal tisto kupljeno blago in takšne vrednosti, kot določeno v teh splošnih pogojih. Nagrajenec nagrado prejme in jo koristi izključno na način, da se na dan in uro, ki ju določi organizator in o katerih bo nagrajenca predhodno obvestil, osebno zglasi v trgovskem centru, v katerem je nagrajenec izpolnil in oddal izžrebani nagradni letak. Tedaj bo organizator nagrajencu odredil 30 minutno obdobje, da nagrajenec ob obvezni prisotnosti organizatorja in s strani organizatorja pooblaščenih oseb v tem trgovskem centru kupi izdelek ali izdelke, ki so na ta dan v trgovskem centru v prodaji. Organizator bo namesto nagrajenca za nakup kupljenega blaga, ki ga bo kupil nagrajenec, plačal kupnino največ do višine zneska 1.000,00 EUR (z besedo: tisoč evrov) prodajne cene kupljenega blaga.

Izmed udeležencev, ki bodo skladno s temi splošnimi pogoji pravilno sodelovali v nagradni igri “Bi znali zapraviti 1000 EUR v 30 minutah?”, bo organizator izžrebal 4 (z besedo: štiri) različne nagrajence (ob vsakem žrebanju po enega nagrajenca, ki bo prejel nagrado).

Žrebanja nagrad bodo potekala v prostorih notarske pisarne notarja Gorazda Šifrerja v Mariboru (Partizanska cesta 36, 2000 Maribor) in sicer dne 5.3.2019, 5.4.2019, 6.5.2019 in 5.6.2019. Žrebanja bo vodil organizator, oziroma od njega za to pooblaščena oseba.

Pojasnila k nagradni igri:
Pojasnila k nagradni igri za udeležence.

Pravila in splošni pogoji:
Pravila in splošni pogoji sodelovanja

Nagradni letak:
Nagradni letak 

Žrebanje 5.4.2019

Notarski zapisnik

Žrebanje 5.3.2019

Notarski zapisnik

Nagrajenci in nagrajenke