Pro Storitve


Loading Quotes...

Nagradna igra:
"Bi znali zapraviti 1000 EUR v 30 min?"

(zaključena)

Kje in kdaj je nagradna igra potekala

Nagradna igra se je izvajala po večjih trgovskih centrih širom Slovenije pod enotnim imenom BI ZNALI ZAPRAVITI 1000 EUR V 30 MIN?

Pogoji za sodelovanje

V nagradni igri so lahko sodelovale fizične osebe, ki so dopolnile najmanj 16 let starosti (udeleženci). V nagradni igri niso smeli sodelovati zaposleni pri organizatorju, zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani. Udeleženci v nagradni igri so sodelovali tako, da so v celoti izpolnili nagradni letak organizatorja in ga nato v času trajanja nagradne igre na promocijskem pultu izročijo delavcu organizatorja te nagradne igre. Število sodelovanj (oddanih izpolnjenih nagradnih letakov) v nagradni igri ni bilo omejeno, vendar je lahko bil vsak posameznik v nagradni igri veljavno izžreban le enkrat in lahko prejel le eno nagrado.

Potek nagradne igre

Nagradna igra je potekala od 1.2.2019 do 31.5.2019. Organizator je pri žrebanju nagrad kot veljavne upošteval le tiste pravilno, čitljivo in popolno izpolnjene nagradne letake, ki so jih udeleženci nagradne igre osebno oddali promotorjem organizatorja ob promocijskih pultih v obdobju trajanja nagradne igre. Udeleženci so za sodelovanje v nagradni igri potrebovali nagradni letak, ki so ga lahko prejeli pri promotorjih nagradne igre ob promocijskih pultih na kraju, kjer je organizator izvajal promocije. Na nagradni letak, so morali udeleženci ročno in čitljivo napisati vse zahtevane podatke, kot je bilo razvidno iz samega letaka, vključno z datumom ter podpisom udeleženca. Udeleženci so lahko letak oddali le promotorjem organizatorja ob promocijskih pultih, ki je bil v času trajanja nagradne igre nameščen na promocijskih mestih (trgovskih središčih) po vsej Sloveniji.
 
Nagrada, žrebanje in prevzem

Nagrado v nagradni igri “Bi znali zapraviti 1000 EUR v 30 minutah?” je predstavljala zavezo organizatorja, da bo nagrajencem skladno s temi splošnimi pogoji plačal tisto kupljeno blago in takšne vrednosti, kot je določeno v teh splošnih pogojih. Nagrajenec nagrado prejme in jo koristi izključno na način, da se na dan in uro, ki ju določi organizator in o katerih je nagrajenca predhodno obvestil, osebno zglasil v trgovskem centru, v katerem je nagrajenec izpolnil in oddal izžrebani nagradni letak. Tedaj je organizator nagrajencu odredil 30 minutno obdobje, da je nagrajenec ob obvezni prisotnosti organizatorja in s strani organizatorja pooblaščenih oseb v tem trgovskem centru kupil izdelek ali izdelke, ki so bili na ta dan v trgovskem centru v prodaji. Organizator je namesto nagrajenca za nakup kupljenega blaga, ki ga je kupil nagrajenec, plačal kupnino največ do višine zneska 1.000,00 EUR prodajne cene kupljenega blaga.

Žrebanja nagrad so potekala v prostorih notarske pisarne notarja Gorazda Šifrerja v Mariboru. (Partizanska cesta 36, 2000 Maribor) in sicer dne 5.3.2019, 5.4.2019, 6.5.2019 in 5.6.2019. Žrebanja je vodil organizator, oziroma od njega za to pooblaščena oseba.

Izmed udeležencev, ki so skladno s temi splošnimi pogoji pravilno sodelovali v nagradni igri “Bi znali zapraviti 1000 EUR v 30 minutah?”, je organizator izžrebal 4 različne nagrajence (ob vsakem žrebanju po enega nagrajenca, ki je prejel nagrado).