Pro Storitve


Loading Quotes...

Nagradna igra:
"A bi rumen´ga?"

(zaključena)

Kje in kdaj je nagradna igra potekala?

Nagradna igra se je izvajala po večjih trgovskih centrih širom Slovenije pod enotnim imenom “A’ bi rumen’ga?” in je potekala od 26. 5. 2019 do 30. 9. 2019. 

Pogoji za sodelovanje

V nagradni igri so lahko sodelovale fizične osebe, ki so dopolnile najmanj 16 let starosti (udeleženci). V nagradni igri niso smeli sodelovati zaposleni pri organizatorju, zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani. Udeleženci so v nagradni igri sodelovali tako, da so v celoti izpolnili nagradni letak organizatorja in ga nato v času trajanja nagradne igre na promocijskem pultu izročili delavcu organizatorja te nagradne igre. Število sodelovanj (oddanih izpolnjenih nagradnih letakov) v nagradni igri ni bilo omejeno.

Potek nagradne igre

Organizator je pri žrebanju nagrad kot veljavne upošteval le tiste pravilno, čitljivo in popolno izpolnjene nagradne letake, ki so jih udeleženci nagradne igre v obdobju trajanja nagradne igre osebno ali s pomočjo promotorjev nagradne igre izpolnili in oddali predstavnikom organizatorja ob promocijskih pultih oziroma so jih osebno izpolnili v elektronski obliki na organizatorjevem tabličnem računalniku ob prisotnosti predstavnika organizatorja. Udeleženci za sodelovanje v nagradni igri so potrebovali nagradni letak, ki so ga lahko prejeli le pri predstavniku organizatorja ob promocijskih pultih na kraju, kjer je organizator izvajal promocije. Skladno z zahtevo lastnikov poslovnih prostorov, kjer so se izvajale promocije, organizator nagradnih letakov ni delil mimoidočim obiskovalcem, da so le-ti letake odnesli stran, ampak je zainteresiranim udeležencem nagradne igre letak izročil ob promocijskem pultu, kjer so morali udeleženci letak pravilno izpolniti in oddati predstavniku organizatorja. Na nagradni letak so morali udeleženci lastnoročno ali s pomočjo promotorjev nagradne igre čitljivo napisati oziroma vnesti vse zahtevane podatke, kot je bilo razvidno iz samega letaka, vključno z datumom ter podpisom udeleženca. Udeleženec je lahko letak oddal le predstavniku organizatorja ob promocijskih pultih, ki so bili v času trajanja nagradne igre nameščeni na promocijskih mestih (trgovskih središčih) po vsej Sloveniji.
 
Nagrada, žrebanje in prevzem

Organizator je v nagradni igri “A’ bi rumen’ga?” izžrebanim udeležencem nagradne igre podelil 17 enakih nagrad. Organizator je v ta namen izvedel 17 žrebanj. Po vsakem izvedenem žrebanju je Organizator nagrajencem podelil nagrado in sicer denarni znesek 200,00 EUR. Organizator je nagrajencem nagrado izročil osebno v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Železna cesta 16, 1000 Ljubljana.

Žrebanja nagrad so potekala v prostorih notarske pisarne notarja Gorazda Šifrerja v Mariboru (Partizanska cesta 36, 2000 Maribor) in sicer dne: 10. 6. 2019, 17. 6. 2019, 24. 6. 2019, 1. 7. 2019, 8. 7. 2019, 15. 7. 2019, 22. 7. 2019, 29. 7. 2019, 5. 8. 2019, 12. 8. 2019, 19. 8. 2019, 26. 8. 2019, 2. 9. 2019, 9. 9. 2019, 16. 9. 2019, 23. 9. 2019 in 1. 10. 2019. Žrebanje nagrad je vodil organizator oziroma od njega za to pooblaščena oseba.