fbpx

Pro Storitve


Loading Quotes...

Nagradna igra: A'BI RUMEN'GA?

A_bi_rumenga_Nagrajenec_1
nagrajenec2
nagrajenec3
nagrajenec_zreb-1-7-2019
nagrajenec_zreb-8-7-2019
nagrajenec_zreb-15-7-2019
nagrajenec_zreb-22-7-2019
nagrajenec_zreb-29-7-2019
nagrajenec_zreb-5-8-2019
nagrajenec_zreb-12-8-2019
nagrajenec_zreb-2-9-2019
nagrajenec_zreb-26-8-2019
/
nagrajenec_zreb-17-9-2019
nagrajenec_zreb-16-9-2019
Nagrajenec_oktober1
Nagrajenec_oktober2

Kje in kdaj bo nagradna igra potekala

Nagradna igra se izvaja po večjih trgovskih centrih širom Slovenije pod enotnim imenom “A’ bi rumen’ga?”, ki poteka od 26. 5. 2019 do 30. 9. 2019. 

Pogoji za sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so dopolnile najmanj 16 let starosti (udeleženci). V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani. Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da v celoti izpolnijo nagradni letak organizatorja in ga nato v času trajanja nagradne igre na promocijskem pultu izročijo delavcu organizatorja te nagradne igre. Število sodelovanj (oddanih izpolnjenih nagradnih letakov) v nagradni igri ni omejeno.

Potek nagradne igre

Organizator bo pri žrebanju nagrad kot veljavne upošteval le tiste pravilno, čitljivo in popolno izpolnjene nagradne letake, ki jih bodo udeleženci nagradne igre v obdobju trajanja nagradne igre osebno ali s pomočjo promotorjev nagradne igre izpolnili in oddali predstavnikom organizatorja ob promocijskih pultih oziroma jih bodo osebno izpolnili v elektronski obliki na organizatorjevem tabličnem računalniku ob prisotnosti predstavnika organizatorja. Udeleženci za sodelovanje v nagradni igri potrebujejo nagradni letak, ki ga lahko prejmejo le pri predstavniku organizatorja ob promocijskih pultih na kraju, kjer bo organizator izvajal promocije. Skladno z zahtevo lastnikov poslovnih prostorov kjer se bodo izvajale promocije, organizator nagradnih letakov ne bo delil mimoidočim obiskovalcem, da le-ti letake odnesejo stran, ampak bo zainteresiranim udeležencem nagradne igre letak izročil ob promocijskem pultu, kjer morajo udeleženci letak pravilno izpolniti in oddati predstavniku organizatorja. Na nagradni letak morajo udeleženci lastnoročno ali s pomočjo promotorjev nagradne igre čitljivo napisati oziroma vnesti vse zahtevane podatke, kot je razvidno iz samega letaka, vključno z datumom ter podpisom udeleženca. Udeleženec lahko letak odda le predstavniku organizatorja ob promocijskih pultih, ki bodo v času trajanja nagradne igre nameščeni na promocijskih mestih (trgovskih središčih) po vsej Sloveniji.
 
Nagrada, žrebanje in prevzem

Organizator bo v nagradni igri “A’ bi rumen’ga?” izžrebanim udeležencem nagradne igre podelil 17 enakih nagrad. Organizator bo v ta namen izvedel 17 žrebanj. Po vsakem izvedenem žrebanju bo Organizator nagrajencem podelil nagrado in sicer denarni znesek 200,00 EUR. Organizator bo nagrajencem nagrado izročil osebno v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Železna cesta 16, 1000 Ljubljana.

Žrebanja nagrad bodo potekala v prostorih notarske pisarne notarja Gorazda Šifrerja v Mariboru (Partizanska cesta 36, 2000 Maribor) in sicer dne: 10. 6. 2019, 17. 6. 2019, 24. 6. 2019, 1. 7. 2019, 8. 7. 2019, 15. 7. 2019, 22. 7. 2019, 29. 7. 2019, 5. 8. 2019, 12. 8. 2019, 19. 8. 2019, 26. 8. 2019, 2. 9. 2019, 9. 9. 2019, 16. 9. 2019, 23. 9. 2019 in 1. 10. 2019. Žrebanje nagrad bo vodil organizator oziroma od njega za to pooblaščena oseba.