Pro Storitve


Loading Quotes...

Nagradna igra:
A' bi rumen'ga ? Al' bi raje 2 x "plav'ga"?

KDAJ IN KJE NAGRADNA IGRA POTEKA?

Nagradna igra se izvaja pod imenom “A’ bi rumen’ga? Al’ bi raje 2 x plav’ga?” v trgovskih centrih po celotni Sloveniji. Traja od 18. 6. 2021 do 30. 9. 2021.

NAGRADE IN ŽREBANJE

Organizator bo v nagradni igri “A’ bi rumen’ga?” izžrebanim udeležencem nagradne igre podelil 15 enakih nagrad. Organizator bo v ta namen izvedel 15 žrebanj. Po vsakem izvedenem žrebanju bo Organizator nagrajencem podelil nagrado in sicer denarni znesek 200,00 EUR. Organizator bo nagrajencem nagrado izročil osebno v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Slovenska cesta 55 a, 1000 Ljubljana.

Žrebanja nagrad bodo potekala v prostorih notarske pisarne notarke Barbare Andrič Velkovrh v Ljubljani (Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana) in sicer dne: 21. 6. 2021, 28. 6. 2021, 5. 7. 2021, 12. 7. 2021, 19. 7. 2021, 26. 7. 2021, 2. 8. 2021, 9. 8. 2021, 16. 8. 2021, 23. 8. 2021, 30. 8. 2021, 6. 9. 2021, 13. 9. 2021, 20. 9. 2021, 1. 10. 2021. Žrebanje nagrad bo vodil organizator oziroma od njega za to pooblaščena oseba.

POGOJI ZA SODELOVANJE

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so dopolnile najmanj 18 let starosti (udeleženci). V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani. Z oddajo obrazca za sodelovanje v nagradni igri in sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje, da se je seznanil z vsebino teh splošnih pogojev nagradne igre, da njihovo vsebino razume in da splošne pogoje sprejema. Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da v celoti elektronsko izpolnijo in podpišejo obrazec za sodelovanje v nagradni igri na spletni strani organizatorja v enem izmed trgovskih centrov, kjer predstavnik nagradne igre promovira nagradno igro organizatorja.